Brink, O., Charles, A. V., Sabroe, S., Jensen, J. og Sørensen, V. (1997) “Mindre vold og hyppigere politianmeldelse: En undersøgelse der sammenligner skadestue- og retsmedicinske registreringer med politiets døgnrapporter”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 84(2), s. 103–114. doi: 10.7146/ntfk.v84i2.137432.