Nelson, A. (1987) “Slag i luften mot brottsligheten?”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 74(3), s. 193–212. doi: 10.7146/ntfk.v74i3.137418.