Kyvsgaard, B. (1998) “Kvantiteter og kvaliteter i ungdomskriminaliteten”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 85(3/4), s. 280–294. doi: 10.7146/ntfk.v85i3/4.137402.