Mølbak, M. . og Skovgård Jørgensen, C. . (2022) “Psykisk vold inden for lovens rammer: – muligheder og begrænsninger i retliggørelsen af psykisk vold”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 109(2), s. 328–347. doi: 10.7146/ntfk.v109i2.132401.