Myhre Sunde, H. . (2022) “Systematisk videoobservasjon av konfliktatferd:: refleksjoner rundt en studie av politiets møte med «de ufordragelige»”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 109(1), s. 78–85. doi: 10.7146/ntfk.v109i1.130291.