Vestergaard, J. . (2021) “Anne Grøstad: Internasjonalt strafferettslig samarbeid”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(2), s. 398–402. doi: 10.7146/ntfk.v108i2.128535.