Juul Holm, C. (2021) “Kan et frivilligt samleje være strafbart? – Overvejelser om viljens nye betydning for gerningsindholdet i voldtægtsbestemmelsen”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(2), s. 343–359. doi: 10.7146/ntfk.v108i2.128531.