Johnsen, B., Skogvoll, V. og Normann, T. (2021) “«YOLO – you only live once»:: Innsattes fortellinger om bruk av dopingmidler”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(1), s. 196–214. doi: 10.7146/ntfk.v108i1.125571.