Mjåland, K. og Laursen, J. (2021) “Pragmatic and Permeable Egalitarianism:: Exploring Social Life in Norwegian Prisons”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(1), s. 174–195. doi: 10.7146/ntfk.v108i1.125570.