Olesen, A. og Rosenholm, A. B. (2021) “Frivillige organisationers resocialiserende arbejde i Kriminalforsorgens institutioner”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(1), s. 59–76. doi: 10.7146/ntfk.v108i1.125564.