Landström, L. og Naarttijärvi, M. (2020) “Gränser för polisiär innovation – rättssäkerhet, enhetlighet och demokratisk legitimitet”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 107(3), s. 268–286. doi: 10.7146/ntfk.v107i3.124885.