Pedersen, L. H. P. (2020) “Hanne Mørk: Tolkning i justitssektoren. En innføring i tolkning i retten, hos politiet, barnevernet, i asylsaker og i fengselet”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 107(2), s. 175–178. doi: 10.7146/ntfk.v107i2.124872.