Flyghed, J. og Schoultz, I. (2019) “Företags försvar vid anklagelser om brott – betydelsen av den nordiska kontexten”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 106(3), s. 297–314. doi: 10.7146/ntfk.v106i3.124795.