Nielsen, G. T. (2019) “Jørn Vestergaard: Straffeproces – grundtræk af dansk strafferetspleje”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 104(3), s. 340–347. doi: 10.7146/ntfk.v104i3.115053.