Terkelsen, O. (2017) “Udlevering af lovovertrædere – en retshistorisk undersøgelse af retsgrundlaget og nogle statsretlige overvejelser”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 104(3), s. 289–317. doi: 10.7146/ntfk.v104i3.115051.