Clausen, S. (2017) “Indførelsen af RNR-principperne i den danske kriminalforsorg”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 104(1), s. 28–59. doi: 10.7146/ntfk.v104i1.115015.