Tham, H. (2019) “Nicolay B. Johansen: Det nyliberale Janusansikt. Straff i frihetens tid”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 104(1), s. 95–97. doi: 10.7146/ntfk.v104i1.115008.