Lahti, Raimo. 2015. “Straffrätten På 2020-Talet - från Cesare Beccarias Om Brott Och Straff (1764) till En Allt Mer Internationell Och Europeisk straffrätt”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 102 (3):262-75. https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i3.71825.