Johansen, Nicolay B. 2015. “Kriminologers Bruk Av Teori: Svar Til Leif Petter Olaussen”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 102 (2):212-18. https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i2.71822.