Gröning, Linda. 2015. “Tilregnelighet Og Utilregnelighet: Begreper Og Regler”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 102 (2):112-48. https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i2.71818.