NTfK. 2015. “Ny Litteratur”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 102 (1):102. https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i1.71814.