Suominen, Annika. 2008. “Om Giltigheten Av Ett Rambeslut I Europeisk straffrätt Samt Lissabonfördragets Inverkan På området för Den Europeiska straffrätten”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 95 (2):130-50. https://doi.org/10.7146/ntfk.v95i2.71712.