Asks, Beatrice. 2007. “Riktlinjer för Framtidens Kriminalpolitik Och för straffrättsliga Reformer”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 94 (1):1-4. https://doi.org/10.7146/ntfk.v94i1.71654.