Olaussen, Leif Petter. 2006. “Politianmeldelse - Handlingers Alvorlighet Og Sosial Avstand”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 93 (3):306-16. https://doi.org/10.7146/ntfk.v93i3.71651.