Hofer, Hanns von. 2006. “Ökat våld och/Eller Vidgade Definitioner? En Empirisk Och Teoretisk Analys Av Den långsiktiga vålds-Utvecklingen”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 93 (2):193-208. https://doi.org/10.7146/ntfk.v93i2.71644.