Olaussen, Leif Petter. 2006. “Mer Utbredt Aksept for Fengselsstraff I Den Norske Befolkningen”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 93 (2):160-80. https://doi.org/10.7146/ntfk.v93i2.71642.