Korsell, Lars Emanuelsson. 2004. “Straff Och sjåalvreglering Mot Brott I näringslivet”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 91 (5):349-67. https://doi.org/10.7146/ntfk.v91i5.71606.