Christie, Nils. 2000. “Om Straffens Hegemoni”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 87 (4):316-19. https://doi.org/10.7146/ntfk.v87i4.71506.