Mathiesen, Thomas. 2000. “Globaliseringen Av Kontroll: Fremveksten Av Registrerings- Og overvåkningssystemer I Europa”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 87 (3):203-20. https://doi.org/10.7146/ntfk.v87i3.71494.