Larsson, Paul. 1999. “Monstre, Visst Fins De”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 86 (2):105-16. https://doi.org/10.7146/ntfk.v86i2.71469.