Nielsen, Beth Grothe, Birte Kjellberg, og Bjørn Arne Steine. 1996. “Summaries in English”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 83 (3):255-56. https://doi.org/10.7146/ntfk.v83i3.71415.