Olaussen, Leif Petter. 1995. “Voldskriminalitetens Utvikling I De to Siste tiårene”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 82 (2):97-116. https://doi.org/10.7146/ntfk.v82i2.71370.