Klette, Hans. 1994. “Tingsrätternas straffmätningspraxis Vid Brott Enligt BrB Kap. 1 § Och Speciellt Grov våldtäkt, 1989-92”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 81 (1):54-66. https://doi.org/10.7146/ntfk.v81i1.71331.