Larsson, Paul, Trond Eirik Schea, Kåre Bødal, Inger Marie Fridhov, og Yngve Hammerlin. 1993. “Norsk Kronik”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 80 (1):46-52. https://doi.org/10.7146/ntfk.v80i1.71309.