Larsson, Paul. 1993. “Pedagogikkens Inntog”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 80 (1):31-45. https://doi.org/10.7146/ntfk.v80i1.71308.