Sevón, Kjell. 1990. “Legalitet, Effektivitet Och Legitimitet Som Kriterier för straffrättens Normativa Koherens”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 77 (4):304-28. https://doi.org/10.7146/ntfk.v77i4.71253.