Nuotio, Kimmo. 1990. “Förutsebarhetens Betydelse Inom Honkasalos läran Om Kausalitet I straffrätten”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 77 (4):260-75. https://doi.org/10.7146/ntfk.v77i4.71250.