Bødal, Kåre, Inger M. Fridhov, og Yngve Hammerlin. 1989. “Nordisk Fengselsstatistikk”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 76 (4):247-65. https://doi.org/10.7146/ntfk.v76i4.71223.