Hauge, Ragnar, og Ole Nordlie. 1989. “Mistenkte for Narkotikalovbrudd I Oslo”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 76 (1):42-55. https://doi.org/10.7146/ntfk.v76i1.71204.