Kveine, Randi. 1987. “Utvikling Av konfliktrådene I Oslo”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 74 (4):331-41. https://doi.org/10.7146/ntfk.v74i4.71182.