Grünefeld, Berthold, og Kjell Noreik. 1984. “Brannstiftere”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 71 (4):388-402. https://doi.org/10.7146/ntfk.v71i4.71057.