Scheerer, Sebastian. 1984. “Avpenaliseringsteori”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 71 (3):273-86. https://doi.org/10.7146/ntfk.v71i3.71047.