Svensson, Bo. 1984. “Kriminalitetsutvecklingen I Sverige 1950-1982 - Tendenser Och förklaringar”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 71 (2):109-25. https://doi.org/10.7146/ntfk.v71i2.71035.