Olaussen, Leif Petter. 1982. “Selvrapportert Utsatthet for Kriminalitet”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 69 (4):178-97. https://doi.org/10.7146/ntfk.v69i4.70974.