Koch, Lise. 1982. “Retspolitiske Problemer - særlig Med Hensyn Til Kompetenceforhold - vedrørende Beskyttelse Og begrænsning Af Indsattes Rettigheder under Straffuldbyrdelse”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 69 (2):60-75. https://doi.org/10.7146/ntfk.v69i2.70962.