Dahl, Tove Stang. 1980. “Kvinner Som Ofre”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 67 (1):56-77. https://doi.org/10.7146/ntfk.v67i1.70917.