Kjerschow, Arild. 1980. “Retssikkerhet Og Rettslig Kontroll under Fullbyrdelse Av frihetsberøvende Sanksjoner”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 67 (1):45-52. https://doi.org/10.7146/ntfk.v67i1.70915.