Benneche, Gerd. 1980. “Retssikkerhet Og Rettslig Kontroll under Fullbyrdelse Av frihetsberøvende Sanksjoner”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 67 (1):37-44. https://doi.org/10.7146/ntfk.v67i1.70914.