Olaussen, Leif Petter. 1975. “Skjerpede Reaksjoner Overfor Unge Lovovertredere”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 63 (3/4):230-45. https://doi.org/10.7146/ntfk.v63i3/4.70836.