Anttila, Inkeri. 1973. “Kriminalvård I Frihet - Social Service Eller Kontroll?”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 61 (1):24-36. https://doi.org/10.7146/ntfk.v61i1.70762.